Gå til indhold

Vores opgaver

Det er vores opgave at sikre retvisende, ensartede og gennemskuelige ejendomsvurderinger og beskatning af landets 2,3 mio. ejendomme. Vi arbejder for at skabe tillid til vurderingen og tryghed om beskatning af ejendomme.

Vurderingsstyrelsen skal sikre retvisende, ensartede og gennemskuelige ejendomsvurderinger, der udgør grundlaget for den løbende ejendomsbeskatning i Danmark samt tilbagebetalingen af skat betalt af en for høj vurdering.

Vurderingsstyrelsen skal med nye regler, metoder og data sikre, at borgere og virksomheder modtager de første nye vurderinger siden 2011, tilbud om tilbagebetaling af skatter for perioden, og at der opkræves skatter på baggrund af både gamle og nye boligskatteregler, der sikrer tryghed for den enkelte.

Det skal ske, så borgere og virksomheder oplever en sammenhængende borgerrejse med fokus på åben, gennemskuelig og kunderettet kommunikation.

Vi tager ansvar og samarbejder om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Vurderingsstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Vurderingen af ejendomme og grunde vil altid være forbundet med en naturlig usikkerhed og vil i et vist omfang være baseret på et skøn. Samtidig bidrager mængden af ejendomme og deres forskellighed samt den store mængde af data indsamlet fra ejere, kommuner og forskellige registrer til at gøre vurdering og beskatning af ejendomme til en kompleks og omfattende opgave.

Højt specialiserede medarbejdere med stærk faglighed og evnen til at samarbejde på tværs skal sikre, at borgere og virksomheder oplever ansvarlighed og grundighed i hver enkelt sag, så beskatningsgrundlaget fremstår som rimeligt.

Vurderingsstyrelsen har lokationer følgende steder: Frederiksberg, Haderslev, Herning, Lyngby, Maribo, Roskilde, Svendborg og Aalborg.