Gå til indhold

Hvis du vil klage over vores sagsbehandling

Hvis du er utilfreds med behandlingen af din sag, kan du klage over den. Læs her, hvordan du gør.

Hvis du vil klage over vores sagsbehandling

Er du utilfreds med sagsbehandlingen i Vurderingsstyrelsen, kan du sende en klage til Administrations- og Servicestyrelsen. Den kan fx handle om 

  • lang sagsbehandlingstid
  • mangelfuld vejledning
  • en medarbejders adfærd
  • mistanke om brud på Vurderingsstyrelsens tavshedspligt.

Sådan gør du

Skriv, hvad du er utilfreds med. Vedhæft gerne bilag, hvis du mener, de er relevante for vores behandling. Du kan enten oprette klagen digitalt via linket nedenfor eller sende den med fysik post.

Opret klage digitalt

Send klage med post:

Administrations- og Servicestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Efter du har sendt din henvendelse

Når Administrations- og Servicestyrelsen har modtaget din henvendelse, sender de den til direktøren for Vurderingsstyrelsen, som undersøger sagen og svarer på din klage.

Er du ikke tilfreds med det svar, du får fra direktøren, har du mulighed for at få Borger- og retssikkerhedschefen til at tage stilling til svaret. Du kan ikke klage over svaret fra Borger- og retssikkerhedschefen, da det er endeligt.

Læs mere om Borger- og retssikkerhedschefen på skatteforvaltningen.dk

Bemærk! Din kritik kan ikke føre til ændringer i din konkrete sag

Din kritik af sagsbehandlingen kan ikke føre til ændringer i selve afgørelsen i din sag. Men du får en vurdering af, om du har fået en ordentlig og korrekt behandling. Og din kritik kan betyde, at der bliver set nærmere på vores arbejdsprocesser, og om der er brug for at ændre på vores arbejdsgange.

Din kritik af sagsbehandlingen sætter ikke behandlingen af din sag i stå. Vi kan altså godt gå videre med din sag, samtidig med at vi behandler din klage. 

Svartid og frister

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 6 uger. Hvis den bliver længere, giver vi dig besked om, hvornår du så kan forvente svar.

Der er ingen frist for at klage over sagsbehandlingen.