Gå til indhold

Vores strategi

Vurderingsstyrelsen har fem strategiske pejlemærker, som vi arbejder efter.
  1. Vurderingsstyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.

  2. Vurderingsstyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte ejendomsskatter på baggrund af retvisende vurderinger.

  3. Vurderingsstyrelsen skal som aktiv forretningsejer prioritere og sikre de nødvendige løsninger for implementering af forligene på ejendomsområdet og udvikling af tilhørende it-systemer.

  4. Vurderingsstyrelsen skal sikre effektiv og sammenhængende planlægning, sagsbehandling, registerforvaltning og vejledning på ejendomsområdet, samt klargøre og ibrugtage nye it-systemer.

  5. Vurderingsstyrelsen skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling.

 

Engangsvederlag

Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året. Udmøntning for 2022 udgør 50.000 kr.