Gå til indhold

Databaserede ejendomsvurderinger

De nye ejendomsvurderinger er baseret på en række nye og forbedrede data om landets 2,3 mio. ejendomme. Vi indsamler data fra forskellige offentlige registre. Disse data har betydning for beskatningen af en ejendom.

Vurderingerne tager blandt andet højde for areal, opførelsesår og byggematerialer, men også for forhold om selve grunden og afstande til fx motorvej, offentlig transport, kyst og natur. 

Først og fremmest tager vurderingerne udgangspunkt i tinglyste ejendomshandler i området. Således beregnes områdets kvadratmeterpris på baggrund af fremskrevne salgspriser fra 15 referenceejendomme, der er solgt inden for de seneste seks år.

De oplysninger, vi baserer ejendomsvurderingerne på, henter vi fra relevante myndigheder og registre, herunder Tinglysningen, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Plandata.dk og Bygnings- og Boligregisteret.  

Læs mere om digital registrering af data om ejendomspriser


Vurderingsstyrelsen har udviklet forbedrede geodata i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Geodata er fx afstand til nærmeste motorvej og kyst, men også oplysninger om udsigt og beliggenhed. Det betyder, at vi kan tage højde for lokale forhold, som kan påvirke en ejendoms værdi.

Læs mere om nye og forbedrede geodata


Plangrundlaget fastlægger, hvad og hvor meget der må bygges på en grund. Det har stor betydning for vurderingen af den enkelte grund. Adgangen til data om plangrundlag er blevet forbedret via registeret Plandata.dk.

Læs mere om det digitale plangrundlag


I det nye vurderingssystem har boligejere mulighed for at tjekke oplysningerne om deres bolig, inden den vurderes. Hvis en boligejer har ændringer til oplysningerne, er der mulighed for at gøre indsigelse. 

Læs mere om indsigelse (vurderingsportalen.dk)

 

Den statistiske model

Fremover kan langt flere ejendomme vurderes på baggrund af en statistisk beregningsmodel baseret på objektive data. Det vil bidrage til, at vurderingerne bliver mere ensartede. Samtidig bliver vurderingerne mere gennemskuelige, idet den enkelte boligejer nemmere vil kunne se, baggrunden for den konkrete vurdering.

Grundværdien fastlægges på baggrund af en statistisk estimeret sammenhæng mellem værdien af en (standard)ejendom på en bestemt beliggenhed og værdien af en ubebygget grund på samme beliggenhed.

Der arbejdes løbende på at forbedre den statistiske model. Herunder vil præcisionen forbedres, hvis kvaliteten af data forbedres.