Gå til indhold

Det digitale plangrundlag

Indsamlingen af plandata er blevet mere ensartet på grund af den øgede digitalisering og antallet af oplysninger, der indberettes. Vurderingsstyrelsen har dermed fået adgang til mere detaljerede data om plangrundlaget, der gælder for en ejendom.

Kommunerne indberetter nu langt flere plandata end tidligere. Det betyder, at der fremover bliver skabt en mere ensartet praksis for indberetningerne på tværs af landet – og det vil gøre det nemmere at benytte plandata i de nye ejendomsvurderinger.

Med det nye register Plandata.dk, der gik i luften i 2018, er det nu blevet nemmere og mere overskueligt – for både ejendomsejer og os – at se data for en ejendom.

Til udviklingen af Plandata.dk er de eksisterende lokal- og kommuneplaner samt landzonetilladelser registreret på ny, og kortmaterialet er blevet digitaliseret. Dermed bidrager Plandata.dk til at skabe forbedrede data, som kan danne grundlag for en mere retvisende vurdering.

Plangrundlaget fastsætter bl.a., hvad og hvor meget der må bygges i et område. Ud fra plangrundlaget har kommunerne fastlagt, hvad der gælder for den enkelte ejendom. Disse informationer kan have betydning for værdien af både grund og ejendom.