Gå til indhold

Nye og forbedrede geodata

Geodata er geografiske informationer om natur og infrastruktur. Vurderingsstyrelsen bruger primært geodata til at fastsætte afstande mellem din ejendom og dens omgivelser.

Vi får geodata fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Disse data indeholder koordinater, som gør det muligt at fastsætte direkte afstande til fx store færdselsårer, højspænding, vindmøller, hav og sø. Derudover får vi oplysninger for ejendommen om fx udsigtsforhold, grundform eller grundens hældning.

De indsamlede data indeholder forskellige informationer, fx om udsigtslinjen er uforstyrret af forhold på grunden. Det kan være, at der ét sted på din ejendom er fuldt udsyn til hav, mens udsigten andre steder er forstyrret af beplantning, bebyggelse eller hældningen i terrænet.

Data stammer fra Danmarks Højdemodel og er indsamlet med laserscanning fra luften. Laserscanningen kortlægger højdeforskelle i terræn og landskabet i hele Danmark i forhold til det gennemsnitlige havniveau. Alle direkte udsigtslinjer og afstande er fastsat i fugleflugtslinje.

I de nye vurderinger bruger vi disse data om ejendommen og grunden, når vi fastsætter værdien af din ejendom og grund. I vurderingen kigger vi bl.a. på følgende geodata: