Gå til indhold

Historik på ejendomsområdet

Læs om processen frem mod de nye ejendomsvurderinger. Fra 2013, hvor det gamle system blev suspenderet, til nu, hvor vurderingerne i det nye ejendomsvurderingssystem udsendes.

De offentlige ejendomsvurderinger blev i 2013 suspenderet som konsekvens af, at vurderingerne ikke var tilstrækkeligt gennemskuelige og retvisende. Derfor skete ejendomsbeskatningen i perioden fra 2013 til 2020 på baggrund af videreførte vurderinger.

Data og automatik

Det nye datadrevne og automatiserede ejendomsvurderingssystem bygger på flere og bedre data og er med til at sikre højere kvalitet og gennemskuelighed i de offentlige vurderinger. Dermed bidrager systemet også til at fremtidssikre ejendomsbeskatningen.

Efter 10 år med videreførte ejendomsvurderinger er Vurderingsstyrelsen nu i gang med at udsende de første nye ejendomsvurderinger for 2020 til landets boligejere. Lige nu vurderer vi ejerboliger, og herefter begynder vi at vurdere erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme.

 

Få overblik over forløbet

Her giver vi et overblik over forløbet fra 2013 til i dag, og over hvad vi forventer, der vil ske på boligområdet fremover.