Gå til indhold

Vurdering af erhvervsejendomme

For erhvervsejendomme gælder ejendomsvurderingen fra 2012, indtil den foreløbige 2023-vurdering er klar.

I Vurderingsstyrelsen vurderer vi lige nu ejerboliger. Herefter begynder vi at vurdere erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme. Indtil vi udsender en ny vurdering, gælder ejendomsvurderingen fra 2012. Det betyder for erhvervsejendomme, at den seneste ordinære ejendomsvurdering er videreført, medmindre ejendommen er ændret væsentligt siden 2012. 

Læs mere om nye offentlige vurderinger af erhvervsejendomme (vurderingsportalen.dk)


Klage over historiske vurderinger

Ejendomsvurderingerne for 2013-2020 kaldes de historiske vurderinger.

I 2021 og 2022 kontaktede Vurderingsstyrelsen ejerne af en række erhvervsejendomme, som fik mulighed for at klage over deres historiske vurderinger fra perioden 2014-2020.

Den første vurderingstermin for erhvervsejendomme, hvor ejendommene vurderes efter det nye vurderingssystem, er 1. marts 2021. I forbindelse med modtagelsen af vurderingen for 2021, vil du modtage en særskilt klagemeddelelse. Har du ikke tidligere klaget over historiske vurderinger, vil du få mulighed for det igen, i forbindelse med 2021-vurderingen af din erhvervsejendom. Klagefristen er 90 dage fra modtagelsen af klagemeddelelsen.

Hvad er erhvervsejendomme?

Erhvervsejendomme omfatter bl.a.:

  • Fabriks- og lagerejendomme
  • Kontor- og forretningsejendomme
  • Private udlejningsejendomme til beboelse
  • Andelsboligforeningsejendomme
  • Almennyttigt boligbyggeri
  • Hoteller, teatre og biografer
  • Indkøbscentre, stormagasiner og P-huse
  • Tankstationer
  • Campingpladser, golfbaner
  • Havne og dambrug