Gå til indhold

Vurdering af erhvervsejendomme

For erhvervsejendomme gælder den foreløbige 2023-vurdering indtil den endelige vurdering er klar.

Udviklingen af et nyt system er flere gange blevet forsinket. Det betyder, at landets erhvervsejendomme er blevet beskattet på baggrund af videreførte vurderinger fra 2012.

De endelige vurderinger er desværre endnu ikke klar. Derfor sker beskatningen af både ejerboliger og erhvervsejendomme i 2024 i første omgang ud fra foreløbige vurderinger.

De foreløbige vurderinger er nødvendige for, at boligskatteomlægningen kan træde i kraft som planlagt den 1. januar 2024.

Læs mere om nye offentlige vurderinger af erhvervsejendomme (vurderingsportalen.dk)


Klage over historiske vurderinger

Ejendomsvurderingerne for 2013-2020 kaldes de historiske vurderinger.

I 2021 og 2022 kontaktede Vurderingsstyrelsen ejerne af en række erhvervsejendomme, som fik mulighed for at klage over deres historiske vurderinger fra perioden 2014-2020.

Den første vurderingstermin for erhvervsejendomme, hvor ejendommene vurderes efter det nye vurderingssystem, er 1. marts 2021. I forbindelse med modtagelsen af vurderingen for 2021, vil du modtage en særskilt klagemeddelelse. Har du ikke tidligere klaget over historiske vurderinger, vil du få mulighed for det igen, i forbindelse med 2021-vurderingen af din erhvervsejendom. Klagefristen er 90 dage fra modtagelsen af klagemeddelelsen.

Hvad er erhvervsejendomme?

Erhvervsejendomme omfatter bl.a.:

  • Fabriks- og lagerejendomme
  • Kontor- og forretningsejendomme
  • Private udlejningsejendomme til beboelse
  • Andelsboligforeningsejendomme
  • Almennyttigt boligbyggeri
  • Hoteller, teatre og biografer
  • Indkøbscentre, stormagasiner og P-huse
  • Tankstationer
  • Campingpladser, golfbaner
  • Havne og dambrug