Gå til indhold

Ombudsmandsundersøgelse af processen bag de foreløbige ejendomsvurderinger

Folketingets Ombudsmand har den 22. september 2023 indledt en egen drift-undersøgelse af processen bag de foreløbige ejendomsvurderinger, der blev offentliggjort på Vurderingsportalen den 12. september 2023.

Vurderingsstyrelsen har i den forbindelse afgivet to udtalelser med bilag til Folketingets Ombudsmand, som kan læses her:

Bilag fra supplerende svar (pkt. 2b):

Bilag A: Kvalitetssikring af de foreløbige vurderinger for ejerboliger i 2023

Bilag 1: Kvalitetssikring af foreløbige 2022- og 2023-ejendoms- og grundværdier (statistisk kvalitetssikringskoncept) (J. nr. 22-0348840)

Bilag 2: Kvalitetssikring af de foreløbige 2022- og 2023-vurderinger – Gennemførsel af kvalitetssikring og resultater. Afrapportering den 19. juni 2023 (J. nr. 23-1020831)

Bilag 3: Test og kvalitetssikring af deltakørsel 1(J.nr. 23-1250818)

Bilag 4: Test og kvalitetssikring af deltakørsel 2 (J. nr. 23-1323326)

Bilag 5: Test og kvalitetssikring af deltakørsel 3a (J. nr. 23-1323326)

Bilag 6: Test og kvalitetssikring af deltakørsel 3b (J. nr. 23-1323326)

Bilag 7: Faktaark om resultatet af kvalitetssikring af foreløbige vurderinger for ejerboliger og blandede ejendomme (J.nr. 23-1593901)

Bilag 8: Lovforslag nr. L 114, Folketinget 2022-23 (2. samling), Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025, udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.)

Bilag 9: Kommissorium for Taskforce vedr. foreløbige vurderinger (J.nr. 23-0012805)

Bilag 10: Opdateret plan for forretningsmæssig test for beskatning version 2 (J.nr. 23-0094051)

Bilag 11: Kvalitetssikring af deltakørsler (J.nr. 24-0028578)

Bilag 12: Feedback loops ift. test og kvalitetssikring af foreløbige vurderinger (J.nr. 23-0165815)

Bilag 13: Foreløbige 2022-vurderinger af parcel- og rækkehuse sammenlignet med Finans Danmarks prisstatistik (J.nr. Sagsnr. 23-1327951)

Bilag B: SAU alm. Del – svar på spm. 373

Bilag C: Svarbidrag til SAU-spørgsmål 386

Bilag D: Notat: Gennemgang af borgerhenvendelser vedr. de foreløbige 2022-vurderinger.

Bilag E: Notat: Håndtering af ejendomme, hvor grundværdien er markant højere end ejendomsværdien i den foreløbige vurdering

Bilag F: Proces for manuel håndtering af de ejendomme, hvor grundværdien er markant højere end ejendomsværdien