Gå til indhold

Juridisk kategorisering

Alle landets ejendomme kategoriseres,  inden de bliver vurderet. Det bliver bl.a. gjort for at kunne vurdere en ejendom sammen med en tilsvarende ejendomme. En ejendoms kategori har også betydning for, hvornår den skal vurderes.

Som en del af arbejdet med at udsende ejendomsvurderinger, inddeler Vurderingsstyrelsen alle landets ejendomme i fire kategorier: ejerbolig, erhverv, landbrugsejendom og skovejendom.

Når en ejendom kategoriseres som landbrugs- eller skovejendom, bliver der set på dens anvendelse og karakter. Der bliver kigget på om ejendommen primært bruges til landbrug, eller om den har karakter af en skovejendom. 

  • Fra landbrugsejendom til skovejendom
  • Fra erhvervsejendom til landbrugs- eller skovejendom
  • Fra fælles naturareal til landbrugs- eller skovejendom
  • Fra offentligt ejet ejendom til offentlig formidling til landbrugs- eller skovejendom

Læs mere om skift af kategori til landbrugs- eller skovejendom (vurderingsportalen.dk)

Den nye vurderingsmetode giver en ny måde at kategorisere ejendomme på, hvor der bliver set på ejendommens samlede karakter fremfor fx ejerforhold. Der kan der være sket ændringer på ejendommen, siden den sidst blev kategoriseret og vurderet.