Gå til indhold

Med fra starten...

Da Henrik Mouritsen startede i SKAT i 2003, meddelte han hurtigt, at han som maksimum ville blive hængende i 3 år – det er nu 18 år siden. Han har derfor været med i Vurderingsstyrelsen helt fra start, og kender om nogen til, hvad det vil sige at være en medarbejder her.

Hver gang Henrik har revurderet sin arbejdssituation, er han kommet frem til samme resultat: det bliver svært at finde tilsvarende muligheder.

Henrik er uddannet cand.scient.adm. og startede egentlig sin karriere i et privat konsulentfirma, men fandt hurtigt ud af, at den offentlige arbejdsplads kunne mere:

- Som konsulent i det private har man ofte ikke muligheden for at finde ud af, om de løsninger man leverer, reelt virker på lang sigt. Det vil blive svært at finde tilsvarende mulighed for at følge arbejdsopgaver til dørs og i samme omfang at finde fleksible arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder.

Udover at han får lov til at følge arbejdsopgaverne til dørs, bliver han også mødt af spændende udfordringer i sin hverdag. Siden 2015 har det handlet om at arbejde med de store forberedelser af det nye ejendomsvurderingssystem. Kompleksiteten i det har krævet et øget fokus på tværfagligheden:

- Det har givet mulighed for at samarbejde med specialister inden for bl.a. IT- og systemudvikling, jura, data og modeludvikling. Idet jeg er uddannet som generalist, har jeg haft fokus på at arbejde med at binde de forskellige fagligheder sammen, herunder bl.a. gennem undervisning

At være med i maskinrummet

Henrik har arbejdet i mange hjørner af Vurderingsstyrelsen og været med til at sikre en fortsat udvikling. Derudover har det også været med til at sikre, at han som medarbejder har været komfortabel i sine opgaver – også dem der driller.

- Det er fantastisk, at der er mulighed for at komme så bredt rundt og tage ansvar for at løse både driftsopgaver og udviklingsopgaver. Det har været virkelig lærerigt og bidraget til, at jeg føler mig godt klædt på til at varetage fremtidige arbejdsopgaver, fordi der har været lejlighed til at komme med helt ned i ”maskinrummet” og få blik for styrelsens mange forskellige fagligheder.

Fleksibilitet og gode kollegaer

Det at kunne samarbejde på tværs af fagligheder er også kun ét ud af flere områder, hvor Vurderingsstyrelsen rummer variation og fleksibilitet. Med kvalitet som det ufravigelige fokus er der meget vide rammer for, hvilke muligheder der er for at afprøve nye udfordringer.

- Det er en arbejdsplads med stor fleksibilitet med fokus på at få opgaverne løst. Organisationen er trænet i, at der skal samarbejdes på tværs af hele landet uden at være begrænset af geografiske afstande. Jeg har haft arbejdsplads i Randers, Århus, Middelfart, Christianshavn og Sluseholmen i København samt hjemme i privaten.

At skifte lokation og opgavekatalog ud kan også betyde, at man skifter kolleger, og i den sammenhæng har Henrik haft fornøjelsen af mange nye bekendtskaber. Men uanset hvor han er stødt på nye mennesker i Vurderingsstyrelsen, er han blevet mødt af den gode stemning:

- Kollegialt oplever jeg altid stor velvillighed i Vurderingsstyrelsen, når man opsøger hjælp og sparring i stab eller drift, og det er en væsentlig støtte og glæde i hverdagen, at man aldrig oplever at stå alene med en opgave.