Gå til indhold

Statistik vedrørende whistleblowerordningen

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Skatteforvaltningen.

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Skatteforvaltningen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger, som whistleblowerordningen har modtaget.

Konkret skal der offentliggøres antal modtagne, antal realitetsbehandlede og antal afviste indberetninger samt tema herfor. Der er alene angivet tema for de indberetninger, der er realitetsbehandlet. Derudover oplyses antal indberetninger, der har givet anledning til en politianmeldelse.

 

Oplysningerne for den 1. november 2022 – 30. april 2023 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Whistleblowerstatistisk for Skatteforvaltningen for perioden 1. november 2022 – 30. april 2023

Antal modtagne indberetninger  Antal indberetninger, der er realitets-behandlet  Antal afviste indberetninger  Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse  Tema for indberetningen 
14 21 13 0

Tema om uberettiget udnævnelse.

Mistanke om overtrædelse af udbudsreglerne

Kilde: Skatteforvaltningen

1: Hvoraf én realitetsbehandlet indberetning er afvist. Den anden indberetning er fortsat under realitetsbehandling.

 

Oplysningerne for den 1. maj 2022 – 31. oktober 2022 fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Whistleblowerstatistisk for Skatteforvaltningen for perioden 1. maj 2022 – 31. oktober 2022

Antal modtagne indberetninger  Antal indberetninger, der er realitets-behandlet  Antal afviste indberetninger  Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse  Tema for indberetningen 
5 0 5 0 -

Kilde: Skatteforvaltningen