Gå til indhold

Nyt vurderingssystem tager højde for tidligere tillæg og nedslag

Forhold, der tidligere gav anledning til nedslag i vurderingen, vil ofte være indregnet i de nye vurderinger. På hjemmesiden nyt.ois.dk kan boligejere selv tjekke tidligere nedslag og tillæg.

Det nye vurderingssystem baserer sig på en lang række data om boligen, prisniveauet i lokalområdet og boligens omgivelser.

De nye vurderinger baseres blandt andet på baggrund af priserne for de senest solgte ejendomme i området. Den nye vurdering finjusteres ved hjælp af data, som kan være karakteristiske for den pågældende bolig. Det kan være afstand til trafikeret vej, udsigt, afstand til kyst m.v.

Det betyder, at tidligere tillæg og nedslag ofte vil være indeholdt i den nuværende vurderingsmodel. Forholdet, der tidligere gav et tillæg eller et nedslag, vil typisk også gøre sig gældende for de senest solgte ejendomme - referenceejendomme - og dermed for prissætning og vurdering i området.

Fx vil støj fra en nærliggende motorvej i det gamle system kunne give et nedslag i vurderingen. I det nye vurderingssystem vil motorvejsstøjen i området formentlig give et negativt udslag i ejendomspriserne – og dermed også i de nye vurderinger. Ved brug af afstandsmåling vil vurderingen blive yderligere justeret for den vurderede ejendom.

Boligejerne har som noget nyt desuden mulighed for at gøre indsigelse i deklarations-perioden, inden de modtager deres vurdering.

 

Boligejere, der er interesserede i tillæg og nedslag i de gamle vurderinger, kan finde dem her:

OIS - Din genvej til ejendomsdata

 

Læs mere om, hvordan det nye vurderingssystem finder frem til ejendomsværdien her:

Ejendomsværdi trin for trin (vurderingsportalen.dk)

Ny tilgang

Det nye vurderingssystem har altså en helt ny tilgang til forhold gældende for de enkelte boliger.

Da det gamle vurderingssystem blev droppet, var det bl.a. fordi, at der var fejl og uensartede tillæg og nedslag.

De seneste tillæg og nedslag i vurderingen er typisk givet tilbage i 2011. Et tillæg eller et nedslag, der var relevant den gang, er det ikke nødvendigvis længere. Fx vil et nedslag for dårlig stand i 2011 sandsynligvis ikke være relevant længere.

Boligejere, der for ti år siden fik tillæg eller nedslag, vil derfor ikke nødvendigvis få det i denne omgang. Med i det nye vurderingssystem vil der i vurderingen være taget højde for en del af de forhold, der tidligere har givet tillæg eller nedslag.

Hvis der derudover er oplysninger om forhold, som er særlige for ejendommen, undersøger Vurderingsstyrelsen, om forholdene kan have betydning for vurderingen. Det kan måske betyde, at der bliver givet et tillæg eller nedslag.

Der kan fortsat være forhold, som kan begrunde et tillæg eller nedslag. Det kunne fx være servitutter, som Vurderingsstyrelsen ikke har kendskab til. Her er det vigtigt, at boligejerne gør Vurderingsstyrelsen opmærksom på eventuelle servitutter på ejendommen i deklarationsprocessen. Det står også i den deklarationsmeddelelse, som boligejerne modtager.