Gå til indhold

Velkommen til Vurderingsstyrelsen

I dag lanceres Skatteministeriets syv nye styrelser overalt i landet. Den nye Vurderingsstyrelse har hovedsæde i Roskilde og skal fremadrettet sikre nye og mere retvisende vurderinger af ejendomme og grunde i Danmark.

Den 1. juli 2018 ophører SKAT med at eksistere, og syv nye specialiserede styrelser tager over. For Vurderingsstyrelsen betyder det en specialiseret og øget indsats på vurderingsområdet, når styrelsen fremadrettet skal vurdere ejerboliger- og erhvervsejendomme.

De offentlige ejendomsvurderinger har siden 2013 været suspenderet bl.a. på baggrund af en kritik af, at vurderingerne var for upræcise og uensartede. Ligeledes har datagrundlaget for vurderingerne været kritiseret.

Regeringen og en bred forligskreds blandt Folketingets partier har derfor besluttet, at vurderingsområdet skal styrkes markant, så der fremadrettet kan udarbejdes nye og mere retvisende vurderinger. Med etableringen af Vurderingsstyrelsen flyttes vurderingsopgaven til en ny og specialiseret styrelse med selvstændig ledelse, der skal sikre effektiv drift, stort ledelsesfokus, stærk faglighed mv. Vurderingsstyrelsen giver dermed de bedste betingelser for, at det nye, samlede ejendomsvurderingssystem kommer til at fungere effektivt, så der kan udarbejdes nye og mere retvisende vurderinger.

Vurderingsopgaven opprioriteres gennem investering i uddannelse og kompetenceudvikling, rekruttering af op imod 400 nye medarbejdere, investering i et mere enkelt og effektivt klagesystem samt bedre systemunderstøttelse og data.

I den forbindelse udtaler direktør i Vurderingsstyrelsen, Hakon Iversen: ”Vurderingsområdet har været på en lang rejse de seneste år, og etableringen af den nye styrelse er den foreløbige kulmination på den rejse. Der er fortsat et stykke vej endnu, og der er klart visse udfordringer på vejen, men jeg er overbevist om, at vi nok skal lykkes med at give danskerne nye ejendomsvurderinger i de kommende år”

Den nye organisering er et vigtigt skridt på vejen til en styrket skatteforvaltning, og Vurderingsstyrelsen ser frem til at levere de første vurderinger i 2019.

Det er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der udvikler og kvalitetssikrer det nye vurderingssystem, som løbende vil blive idriftsat i Vurderingsstyrelsen, men Vurderingsstyrelsen samarbejder tæt med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på denne centrale udviklingsopgave.

Fakta om den nye Vurderingsstyrelse

  • Vurderingsstyrelsen laver de offentlige ejendomsvurderinger for henholdsvis ejerbolig og erhverv. Ejerboligvurderingerne vil blive udsendt løbende fra andet kvartal 2019 og fremadrettet hvert andet år. I de mellemliggende år udsendes vurderingerne for erhverv.
  • Vurderingsstyrelsen skal lave vurderinger for ca. 1.7 mio. ejerboliger og ca. 400.000 erhvervsejendomme, herunder land- og skovbrug. 
  • Den nye styrelse vil komme til at beskæftige ca. 680 medarbejdere.
  • Vurdereringsstyrelsen har hovedsæde i Roskilde og afdelinger i Maribo, Haderslev, Herning og Aalborg.

 

presse@vurdst.dk / tlf.: 7221 1600