Gå til indhold

Kvalitetssikring ændrer foreløbig vurdering for yderligere ca. 75.000 ejendomme

Vurderingsstyrelsen har kvalitetssikret de foreløbige vurderinger for yderligere ca. 75.000 ejendomme. Fokus har især været på erhvervs-, land- og skovejendomme, der får et bedre skattegrundlag inden første rate af ejendomsskatten skal betales den 2. april.

Vurderingsstyrelsen udsendte i efteråret 2023 foreløbige vurderinger for både ejerboliger og erhvervsejendomme. Vurderingerne skulle sikre, at boligskatteomlægningen kunne gennemføres på opdaterede og mere ensartede ejendomsvurderinger. I forbindelse med offentliggørelsen af vurderingerne blev det også besluttet at skubbe betalingsfristen fra 1. februar til 2. april, så der var ekstra tid til at kvalitetssikre de foreløbige erhvervsvurderinger inden første rate forfalder til betaling. Derfor har Vurderingsstyrelsen arbejdet intenst med at kvalitetssikre de foreløbige vurderinger, hvilket har medført, at vurderingen er ændret for ca. 75.000 ejendomme.

Det drejer sig blandt andet om værdiansættelsen af land- og skovbrugsejendomme samt visse etageboliger. Derudover er der erhvervsejendomme, hvor grundværdien er påvirket af statistisk fastsatte lofter, også foregået kvalitetssikring af.

»Ejerne skal have det bedst mulige beskatningsgrundlag. Derfor har vi gennemført en omfattende kvalitetssikring med fokus på erhvervsejendomme. Formålet er, at de ændrede vurderinger når at slå igennem, inden virksomhederne skal betale første rate for grundskyld og dækningsafgift den 2. april. Betalingsfristen blev netop udsat, for at give tid til en kvalitetssikring af de foreløbige vurderinger,« forklarer Claus F. Houmann, underdirektør i Vurderingsstyrelsen.

Det er blandt andet for land- og skovbrugsejendomme, at der er foregået betydelig kvalitetssikring. Her har kvalitetssikringen medført, at grundværdierne under ét reduceres markant set i forhold til det, som blev udstillet på Vurderingsportalen medio december 2023.

Udover kvalitetssikring for erhvervsejendomme samt land- og skovbrugsejendomme videreføres tillæg og nedslag, som er givet i den manuelle sagsbehandling af de endelige 2020-vurderinger for ejerboliger, i udgangspunktet til de foreløbige 2022-vurderinger.

Fakta om de nye ejendomsvurderinger og boligskatteomlægningen

  • Erhvervsejendomme har i årevis været vurderet lavt og uensartet, og derfor vedtog Folketinget i 2021, at en ny vurderingsmetode var nødvendig

 

  • Den nye vurderingsmetode sikrer større ensartethed og gennemsigtighed i erhvervsvurderingerne

 

  • For at sikre erhvervsejerne i overgangen til de nye skatteregler er der vedtaget flere tryghedsskabende elementer inkl. markant lavere grundskyldspromiller, en stigningsbegrænsning på grundskylden og dækningsafgiften samt mulighed for at låse den foreløbige betaling af dækningsafgift fast på 2023-nivauet i 2024 og 2025

 

  • Ejendomsskatteomlægningen i 2024 sker på baggrund af foreløbige vurderinger, der sikrer, at implementeringen kan ske som vedtaget af Folketinget

 

  • Vurderingsstyrelsen har gennemført yderligere kvalitetssikring af de foreløbige vurderinger

 

  • Fokus har været på erhvervsejendomme, så opdateringer af de foreløbige vurderinger kan nå at slå igennem inden betalingsfristen for første rate for grundskyld og dækningsafgift på skattekontoen den 2. april 2024

 

  • Den seneste kvalitetssikring af de foreløbige vurderinger retter op på en række kendte og konstaterede problemstillinger

 

  • Kvalitetssikringen har til hensigt, at den foreløbige vurdering hverken bliver for høj eller for lav. Ejendomsejerne er beskyttede mod for høje vurderinger i form af stigningsbegrænsningen. En for lav foreløbig vurdering kan medføre restskat

 

  • Samlet set bliver den foreløbige vurdering ændret for ca. 75.000 ejendomme som følge af den gennemførte kvalitetssikring