Gå til indhold

Få boligejere har gjort brug af løsning i sag om uvirksomme links

Boligejere oplevede i foråret 2022, at linket til deres deklarationsmeddelelse ikke virkede i den meddelelse, de modtog fra Vurderingsstyrelsen.

Flere boligejere oplevede i foråret 2022, at linket til deres deklarationsmeddelelse ikke virkede i den meddelelse, de modtog fra Vurderingsstyrelsen via digital post. For nogle boligejere betød det uvirksomme link, at de ikke nåede at se og reagere på oplysningerne om deres bolig inden for indsigelsesfristen på fire uger.

Da fejlen i yderste konsekvens kunne medføre en fejlagtig vurdering, blev der i december 2022 indført en lovændring, så Vurderingsstyrelsen nu har mulighed for at ændre vurderingerne for de boligejere, der blev berørt af linkfejlen.

Konkret gør lovændringen det muligt at genstarte vurderingsprocessen i de tilfælde, hvor fejlen betød, at boligejere i en periode var afskåret fra at se og gøre indsigelse over oplysningerne i deres deklarationsmeddelelse. Ca. 60 boligejere har på nuværende tidspunkt valgt at benytte sig af muligheden for at indsende materiale, som Vurderingsstyrelsen nu kan tage højde for.   

De uvirksomme links skyldtes forskellige tekniske forhold, herunder problemer med adgang til Vurderingsportalen, problemer med den fælles offentlige digitale postkasse og problemer koblet til boligejernes egne digitale enheder. 

Vurderingsstyrelsen står til rådighed for alle boligejere, der har spørgsmål eller udfordringer vedrørende deres ejendomsvurdering.