Gå til indhold

Alle har nu vished om landejendom skifter skattestatus

22.000 ejendomme på landet skifter skattemæssigt status mellem ejerbolig, landbrugsejendom, skovejendom eller erhvervsejendom. For 160.000 ejendomme på landet sker der ingenting.

Opdateret med nye tal den 21. april 2023

Nu har alle ejere af ejendomme på landet i Danmark fået besked på, om deres landejendom rent skattemæssigt skal skifte status.

Det oplyser juridisk chef i Vurderingsstyrelsen, Christoffer Marquardt Pahle, efter at ejendomsejere på landet i de seneste døgn har ventet på, om de fik et brev eller ej fra styrelsen.

Som følge af ejendomsvurderingsloven fra 2017 har ejerne af 22.000 ejendomme fået besked om, at Vurderingsstyrelsen agter at skifte kategori for ejendommen – og dermed en ny beskatning. Resten af de i alt omkring 188.000 ejendomme på landet – heraf 115.000 skov- og landbrugsejendomme - har ikke fået noget brev i eboks eller postkasse – og vil derfor ikke opleve nogen ændringer.

»Vi har stor forståelse for, at de varslede ændringer i kategorisering og skattestatus har skabt bekymring hos ejere af især mindre ejendomme på landet. Nu har alle ejere fået besked, hvis der skal ske ændringer. Resten vil ikke høre fra os – fordi der ikke kommer ændringer,« siger juridisk chef Christoffer Marquardt Pahle.

Han understreger, at brevet fra Vurderingsstyrelsen udelukkende er en opfordring til, at ejendomsejeren retter eventuelle faktuelle fejl eller mangler i de oplysninger, der er nødvendige for kategoriseringen. Først herefter kan der på et faktuelt korrekt grundlag blive lavet egentlige beregninger af skatten. Den nye kategorisering medfører en ændret ejendomsbeskatning, da der er forskel på skat af produktionsjord på landbrugsejendomme, skovejendomme, erhvervsejendomme og ejerboliger.

Overgangsordning giver tryghed

Alle modtagere af breve fra Vurderingsstyrelsen har nu 14 dage til at gøre indsigelse, hvis grundlaget for ændringen er faktuelt forkert. Derefter har ejendomsejeren seks uger til at gøre brug af en særlig overgangsordning. For at forhindre en pludselig stigning i ejendomsbeskatningen er der således lavet en garanti for ejendomme, der skifter fra eksempelvis skov- eller landbrugsejendom til ejerbolig.

»Overgangsordningen giver ejerne mulighed for selv at vælge, om ejendommen fortsat skal være kategoriseret som hidtil, selv om ejendommen efter de nye regler egentlig skulle skifte status til ejerbolig – og dermed ny beskatning. Derfor kan langt de fleste beholde deres gamle skat,« forklarer Christoffer Marquardt Pahle. Overgangsordningen gælder indtil ejendommen bliver solgt. Herefter vil ejendommen bliver kategoriseret og beskattet efter de nye regler.

Omkring 15.000 af de 22.000 ejendomme, der nu har fået besked, er vurderet til at skifte kategori fra skov- og landbrug til almindelig ejerbolig. Omkring 1.600 skifter fra ejerbolig til skov- eller landbrugsejendom. Endelig har omkring 4.500 ejendomme fået besked på, at kategorien ændres fra skov- eller landbrugsejendom til erhvervsejendom. Disse ejendomme er ikke omfattet af overgangsordningen om, at ejeren kan beholde den gamle beskatningskategori.

 

Læs mere om den nye kategorisering

Læs mere om de nye kriterier (skat.dk)

Læs mere om kategorisering, vurderingsmetode og beskatning (vurderingsportalen.dk)